Stand van zaken huisvesting

Inmiddels is duidelijk geworden dat het project Clarissenstraat financieel niet haalbaar is.
Voor een groot deel ligt de oorzaak in de eisen van de gemeente die hoge kosten met zich mee brengen.

Een leerpunt is dat we moeten proberen bij nieuwe trajecten vanaf het begin meer duidelijkheid te krijgen van de gemeente over welke zaken we tegen kunnen komen op het gebied van bestemmingsplanwijziging, zodat we eerder kunnen inschatten of het project haalbaar is.

Er zal een afspraak gemaakt worden met wethouder Peter v.d. Wiel om te bespreken of hij kan helpen om in een vroegtijdig stadium alle relevante gegevens te verstrekken.

Stand van zaken Liduinahof
We zijn in overleg met ZGE en woningbouwvereniging St Joseph over de mogelijkheden ten aanzien van de locatie aan het Liduinahof. De architect heeft diverse eerste schetsen gemaakt die zijn besproken, ook in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente.
De architect heeft een eerste aanvraag voor de gemeente voorbereid. De verwachting is dat binnen ca. 2 maanden een reactie vanuit de gemeente zal komen over de haalbaarheid van onze wensen.

Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met de portefeuillehoudende wethouders en enkele ambtenaren van de gemeente om zo vanaf het begin duidelijkheid te krijgen over zaken als: schone grondverklaring, ecologische rand, leidingen, parkeernormen, te verwachten reacties vanuit de buurt, en dergelijke.
Tijdens dit gesprek is ook de terugkerende discussie over het gebruik maken van de WMO ter sprake gekomen. Door de wethouder is benoemd dat de WMO met betrekking tot ons project geen enkele belemmering vormt en dat dit onderwerp hiermee is afgehandeld.
Ook hebben zij toegezegd op korte termijn met een antwoord te komen over de randvoorwaarden en mogelijke beperkingen met betrekking tot het door ons ingediende verzoek.

Tags:

Write a Reply or Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *