Stichting Woongewoon is op zoek naar een onafhankelijk bestuurslid. 

Zomer 2020 is er een prachtig ouderinitiatief gestart voor 7 jongeren met een verstandelijke beperking. Het wooninitiatief is inmiddels naar ieders volle tevredenheid gerealiseerd. Om kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen hebben we graag een compleet bestuur. In verband met het vertrek van een onafhankelijk bestuurslid zoeken we daar vervanging voor.

Naast 4 ouder-bestuursleden, is het voor ons belangrijk dat er ook 3 onafhankelijke personen in het bestuur zitten. Onafhankelijke bestuursleden kunnen een mate van afstand en onafhankelijkheid ten opzichte van de bewoners en externe partijen waarborgen, continuïteit binnen de stichting geven, kennis toevoegen die bij de ouders onvoldoende aanwezig is, tunnelvisie voorkomen en fungeren als klankbord en sparringpartner voor de ouder-bestuursleden. (We vergaderen ongeveer 8 x per jaar, maximaal 2 uur per keer, overige tijdbesteding wisselt en is vaak goed te doseren en plannen)

Voldoe je aan de volgende profielkenmerken: 

  • Je onderschrijft de visie op begeleiding zoals die is geformuleerd op onze website, www.stichtingwoongewoon.nl;
  • Je voelt je betrokken bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking;
  • Je bent onafhankelijk, pragmatisch en verbindend;
  • Je bent in staat om te gaan met zeer betrokken ouders en bewoners;
  • Je hebt ervaring met vrijwilligersorganisaties;
  • Je wilt en kunt binnen het bestuur de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervullen;
  • Je vervult een vertegenwoordigende rol naar externe contacten zoals subsidieverstrekkers, leveranciers, gemeente en bank.
  • Woonachtig in Boxtel of directe omgeving.

Neem bij interesse contact op: info@stichtingwoongewoon.nl

Tags: