Aanmelden als nieuwe bewoner

In ons pand aan de Baroniestraat in Boxtel is plaats voor zeven jong volwassenen en er zijn nog drie appartementen vrij. Als je belangstelling hebt stuur ons dan een mail: contact@stichtingwoongewoon.nl.

De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit:

1. Aanmelding door middel van email met alle voor de beoordeling relevante informatie.

2. Kennismakingsgeprek met ouders, nieuwe bewoner en twee leden bestuur.

3. Beoordeling door deskundige van nieuwe bewoner: passen de bewoners bij elkaar en kan het initiatief de juiste begeleiding bieden.

4. Terugkoppeling aan ouders en bestuur door deskundige aan de hand van een verslag.

5. Besluitvorming door bestuur

In alle gevallen wordt de privacy van de de toekomstige bewoner gewaarborgd. Na afloop van de procedure worden alle gegevens vernietigd.