Interview met Bert van Ruremonde

Bert van Ruremonde is al jaren betrokken bij Woongewoon, in het begin als adviseur die we af en toe raadpleegden als er weer een mogelijkheid voorbijkwam, nu als onze onbetwiste deskundige als het om alle aspecten van de bouw aankomt. Zijn grote kracht is dat hij met veel geduld alle wensen van de bewoners een plek wil geven in het plan, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

Iets over Bert

Bert is 65 jaar, vader van drie kinderen en opa van zes kleinkinderen. Hij is geboren en getogen in Liempde. Na een studie aan de HTS van calculator tot directeur, is Bert altijd werkzaam geweest in de bouw. Van 1997 tot 2012 is hij als directeur/eigenaar van Bouwbedrijf Olijslagers werkzaam geweest.

Hij houdt zich momenteel bezig met bouwopdrachten van allerlei soorten. Daarbij kun je denken aan het handhaven van de haalbaarheid van projecten, maar ook aan begeleiding tijdens het bouwproces.

In zijn vrije tijd doet hij veel vrijwilligerswerk in het bestuur en de organisatie van evenementen zoals de Boerenmert in Liempde, en is hij vooral actief bij de Serenade. Verder zorgt hij voor de organisatie van het parkeren op landgoed Velder en is hij voorzitter van de dorpsraad.

Rol bij Woongewoon

Berts rol bij Stichting Woongewoon is vooral informerend en begeleidend. Hij ondersteunt de stichting richting de verhuurder (Woonstichting JOOST), de aannemer (Hazenberg Bouw) en onderaannemers. Hij begeleidt en informeert de ouders van Stichting Woongewoon over huurderswensen en de keuzes met betrekking tot de inrichting in relatie tot de bouw. Ook houdt hij toezicht tijdens de bouw op werkzaamheden en ondersteunt hij daar waar gevraagd de uitvoering.

Waarom Woongewoon?

Bert heeft ervoor gekozen zich in te zetten voor de stichting, omdat hij het enerverend vindt om te zoeken naar een goede woonomgeving voor de doelgroep. Ook heeft hij erg veel waardering voor de inzet van de ouders die het willen realiseren. Hij zegt zich er graag mede voor in te willen zetten om dit project mogelijk te maken.

Grootste uitdagingen

Vooral de lange zoektocht naar een locatie die zowel geschikt was voor de doelstelling, als financieel haalbaar was. Hoewel er al veel uitdagingen overwonnen zijn, zullen er vast nog meer op ons pad komen. Omdat dit project in een rijksmonument gebouwd wordt, komt er veel bureaucratie, onvoorziene problemen en vergunningen bij kijken. Bert noemt vooral de weerbarstige regelgeving in Nederland, het waarmaken van huurderswensen, en de gezonde druk om alles op tijd af te hebben als uitdagingen.

De leukste dingen

Het contact met de ouders en de interne organisatie waren voor Bert wat het project leuk maakte. Vooral het zien van de blije gezichten van de enthousiaste jongeren die hier snel een fijne woonomgeving krijgen gaf Bert de motivatie om zich voor dit project in te zetten.

Leerpunten

Elk project geeft nieuwe inzichten. Bij dit project is volgens Bert te weinig aandacht besteed aan het vertrekpunt en de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen. Ook wet- en regelgeving vraagt volgens Bert onevenredig veel tijd en aandacht, wat soms kan leiden tot irritatie.

Uniek aan dit project

Elk project heeft specifieke kenmerken. De tomeloze inzet van Stichting Woongewoon en de bereidheid van veel instanties om dit initiatief te ondersteunen hebben dit project volgens Bert mogelijk gemaakt. Dat vindt hij wel heel bijzonder.

Achteraf anders

Als hij het opnieuw moest doen, zou Bert in de onderhandelingen meer eisen dat de zaken helder blijven voor alle betrokkenen. Hierbij is volgens hem te veel vrijheid genomen. Dat had eerder onderkent moeten worden.

Tags: