BESTUUR

Het bestuur van Woongewoon bestaat uit ouders en een aantal onafhankelijke bestuursleden die gezamenlijk invulling aan de stichting geven.

De onafhankelijke bestuursleden zetten hun specifieke deskundigheid in, in de contacten met onder andere subsidieverstrekkers, gemeente en leveranciers. Zij zijn daarbij ook klankbord en sparringpartner voor de ouder-bestuursleden.

De formele bestuursvergaderingen vinden ten minste 4 keer per jaar plaats. Naast deze vergaderingen vertegenwoordigt het bestuur de stichting extern en vervult zij een intermediaire rol bij meningsverschillen tussen ouders. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 8 uur per maand.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:
- Jan van der Weijden, voorzitter (ouder)
- Jean-Pierre Liebregts, secretaris (ouder)
- Remco Vos, penningmeester (onafhankelijk)
- Alon Jansen, lid (ouder)
- Katinka Davies, lid (ouder)