WAAROM SPONSORING?

Sponsoring is zeer welkom om het woongenot van de bewoners te optimaliseren. Er zijn verschillende projecten die gesponsord kunnen worden. inrichting van gemeenschappelijke ruimtes. Naast een geldelijke sponsoring, is het ook mogelijk om ons initiatief te helpen met apparatuur, advies of activiteiten.

We komen graag in contact met bedrijven die ons initiatief willen sponsoren. Jouw bedrijf kan het verschil maken. Natuurlijk zijn wij bereid tot een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in publicaties en/of op de website.Stichting Woongewoon heeft een ANBI status, hierdoor is zowel voor particulieren als voor bedrijven  de mogelijkheid om giften af te trekken van de belasting. Doe daarmee je voordeel en ons een plezier. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/giften.

Verder moeten we als stichting een financiële buffer achter de hand hebben, bijvoorbeeld om bij onverhoopte tijdelijke leegstand te kunnen overbruggen, mocht een bewoner (genoodzaakt zijn om te) vertrekken. Aangezien de groepssamenstelling enorm belangrijk is voor het welzijn van elke bewoner, vraagt het vinden van een geschikt nieuw groepslid soms wat meer tijd. Een periode waarin de inkomsten deels (individuele huur en begeleidingsbudget) wegvallen, maar de kosten voor de stichting onverminderd hoog blijven. We kunnen dit niet alleen en hebben hulp van sponsoren nodig.

De benefiet voorstelling bij PODIUM BOXTEL, van Anne-Mieke Ruyten met de naam "OEVERS" op 21 september 2018 heeft naast publiciteit een mooi bedrag opgeleverd door sponsoring. We mochten € 815,-  toevoegen aan ons saldo.  Hartelijk dank, Podium Boxtel, Anne-Mieke Ruyten, en alle personen die danwel een kaartje gekocht hebben of een bedrag overgemaakt hebben.

Behalve met geld, kun je Woongewoon ook ondersteunen door goederen of diensten aan te bieden. Ben je binnenhuisarchitect en geef je ons graag advies voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten? Handel je in domotica en wil je apparatuur schenken? Heb je een leuke activiteit aan te bieden die de bewoners helpt een hechte groep te worden? Wil je een inzamelingsactie voor Woongewoon organiseren? Wat voor idee je ook hebt om ons te helpen, we horen het graag van je!

Vul het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!