Doelstelling

De doelstelling van Woongewoon is:

“het realiseren en in stand houden van huisvesting voor een groep van zeven jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking”.