ANBI

Stichting Woongewoon heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit levert tot en met 2019 een belastingvoordeel op voor onze donateurs. Giften kunnen aftrekbaar zijn voor de belasting voor zowel bedrijven als particulieren. Giften die binnen bepaalde regels vallen mogen namelijk afgetrokken worden van het bedrag waarover u inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Geven aan de stichting wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk!

Stichting Woongewoon
RSIN: 8561.97.555
Baroniestraat 73
5281 JC  BOXTEL
emailadres: info@stichtingwoongewoon.nl
telefoonnummer: 0411-677848


bankrekeningnummer NL 05 RABO 0310 9175 57


Doelstelling
Het voorzien in de woonbehoefte van personen die er niet toe in staat zijn zelfstandig te wonen, zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan
Ondernemingsplan

Bestuurssamenstelling
- Jan van der Weijden, voorzitter (ouder)
- Bart Zweerts, penningmeester (onafhankelijk)
- Jean-Pierre Liebregts, secretaris (ouder)
- Alon Jansen, lid (ouder)
- Pé Geutjes, lid (ouder)
- Wendy Verlouw, lid (onafhankelijk)
- Claartje Bertens, lid (onafhankelijk)
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Jaarverslagen
Klik voor 2022

Klik voor 2021

Klik voor 2020

Klik voor 2019

Financiële Jaarverslagen
Klik voor 2022

Klik voor 2021

Klik voor 2020

Klik voor 2019

ANBI Algemeen Standaardformulier
Klik voor 2021

Klik voor 2020