Sponsors

SPONSORING

De realisatie van een wooninitiatief als Woongewoon vraagt veel extra geld. Denk hierbij aan de aan-schaf en het inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes. Ook is er geld nodig om ondersteunende domotica aan te leggen. Verder moeten we als stichting sparen om onverhoopte tijdelijke leegstand te kunnen overbruggen, mocht een bewoner (genoodzaakt zijn om te) vertrekken. Aangezien de groepssamenstelling enorm belangrijk is voor het welzijn van elke bewoner, kost het vinden van een geschikt nieuw groepslid soms wat langere tijd. Een periode waarin de inkomsten deels (individuele huur en begeleidingsbudget) wegvallen, maar de kosten voor de stichting onverminderd hoog blijven. We kunnen dit niet alleen en hebben hulp van sponsoren nodig. Daarnaast zoeken we bedrijven die ons initiatief willen sponsoren. Jouw bedrijf kan het verschil maken. Natuurlijk zijn wij bereid tot een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in publicaties en/of op de website. Omdat Stichting Doegewoon de ANBI status heeft, zijn er zowel voor particulieren als voor bedrijven mogelijkheden om giften af te trekken van de belasting. Doe daarmee je voordeel en ons een plezier. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/giften. Behalve met geld, kun je Woongewoon ook ondersteunen door goederen of diensten aan te bieden. Ben je binnenhuisarchitect en geef je ons graag advies voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten? Handel je in domotica en wil je apparatuur schenken? Heb je een leuke activiteit aan te bieden die de bewoners helpt een hechte groep te worden? Wil je een inzamelingsactie voor Woongewoon organiseren? Wat voor idee je ook hebt om ons te helpen, we horen het graag van je! Vul het contactformulier in en we nemen snel contact met je op!
SPONSORING